Wedstrijden

NOTE: translation in English will follow. For the schedule, open the CV Google Calendar, go to 24-25 June. There, the race details are in Dutch, English and German.

De lijst met inschrijvingen is beschikbaar.  Is er iets verkeerd? Mail ons. Je kunt ter plekke nog inschrijven à 25 euro per race dag.
Codes in het document:
UF: unfaired/ongestroomlijnd
PF: partially faired/gedeeltelijk gestroomlijnd
FF: fully faired/volledig gestroomlijnd
M,T,R: Multi-track, Tandem, Roeifiets/rowingbike

Het wedstrijdprogramma is nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar, met opnieuw een 6-uursrace, maar dit keer wordt de uitslag daarvan niet gekoppeld aan de 3-uurs. Wel rijd je de eerste 3 uur samen. Wedstrijden zijn laagdrempelig, geschikt voor iedereen die wel eens last heeft van RIS. Je bepaalt zelf of je aan één, enkele of alle wedstrijden deelneemt.

Het programma is tevens beschikbaar als Google Agenda ‘CycleVision‘.

Opnieuw is er een 6 uursrace op zondag waar de 59-jarige Engelsman Stephen Slade vorig jaar de 1e prijs wegkaapte voor de neus van de door uit elkaar scheurende banden geteisterde Tero Haapanen. Verschil met vorig jaar is dat de 3-uurs en 6-uurs rijders weliswaar samen starten, maar qua puntentelling elk hun eigen race rijden. Zes-uurs rijders krijgen een markering op hun startnummer om al tijdens de race een duidelijk onderscheid te maken.

Om deelname aan de zesuursrace te stimuleren, telt deze voor 150% mee in het eindklassement. Raadpleeg de puntentelling, met tevens een overzicht van alle prijzen die worden uitgereikt.

Op alle wedstrijdonderdelen zijn ook punten te verdienen voor de BeND competitie. Als je het racevirus te pakken hebt kun je hiermee een paar leuke extra wedstrijden aan je kalender toevoegen!

Inschrijven

De on-line inschrijving is gesloten. Inschrijven ter plekke is beperkt mogelijk en kan alleen als daarvoor mogelijkheden en menskracht beschikbaar zijn. De kosten bedragen dan 40 euro (contant) voor twee dagen en 30 euro (contant) voor één dag.

Het wedstrijdschema

Let op, tijden kunnen nog enigszins wijzigen.

CW: rijrichting met de klok mee
CC: rijrichting tegen de klok in

Zaterdag 24 juni 2017
09:00-12:00 buitenbaan (CC) Uurstijdrit met individuele start
Startvolgorde volgens vooraf vastgestelde lijst op basis van te verwachten snelheid, langzaamste eerst.
Stayeren verboden. Minimale afstand 10 meter.

13:00-17:00 binnenbaan (CC) Snelste ronde (200 m) met individuele start.
Maximaal vijf doorkomsten. In zesde ronde van baan af.
Herkansing afhankelijk van beschikbare tijd.
Bij teveel deelnemers kan besloten worden het aantal ronden in te korten.

18:30-18:50 buitenbaan stuurcriterium ongestroomlijnd en gedeeltelijk gestroomlijnd
19:00-19:20 buitenbaan stuurcriterium volledig gestroomlijnd
Stuurcriterium houdt in dat er op de baan twee of meer hindernissen worden aangelegd die stuurmanskunst vereisen om te passeren zonder al te veel te hoeven afremmen.
Bij inschrijving bepaal je aan welk van de twee criteriums je deelneemt, je kunt deze keuze tijdens CV niet meer wijzigen (wel vooraf t/m donderdag 22 juni, per email aan cyclevision@gmail.com). Bij minder dan 15 deelnemers worden criteria samengevoegd.

Zondag 25 juni 2017

08:30-09:30 buitenbaan (CW) Snelste ronde met staande start
Individuele start met intervallen van 30 seconden
Startvolgorde volgens vooraf vastgestelde lijst op basis van te verwachten snelheid, langzaamste eerst.
Stayeren verboden. Minimale afstand 10 meter.

10:00-13:00 buitenbaan (CC) drieuursrace (punten tellen 100% mee voor eindklassement)
10:00-16:00 buitenbaan (CC) zesuursrace (punten tellen 150% mee voor eindklassement)
De klassementen voor de drie- en zesuursrace worden apart opgesteld, in beide kun je punten halen voor het eindklassement maar om deelname aan de zesuursrace te stimuleren telt deze voor 150% mee. Bij inschrijving bepaal je of je aan de drie- of zesuursrace deelneemt, je kunt deze keuze tijdens CV niet meer wijzigen (wel vooraf t/m donderdag 22 juni, per email aan cyclevision@gmail.com).

Puntentelling

Per wedstrijd en per groep/categorie worden aan de nummers 1 t/m 15 punten toegekend volgens een 25-punts schaal. (https://wedstrijden.ligfiets.net/tijdwaar/verandercompscore.php?id=16).
Alle races tellen even zwaar (100%) behalve de 6-uurs, deze telt voor 150% mee. De groepen zijn man/vrouw; de categorieën zijn ongestroomlijnd/gedeeltelijk gestroomlijnd/volledig gestroomlijnd. De categorie volledig gestroomlijnd telt daarbij als vrije klasse waaraan ook de overige deelnemers automatisch meedoen. Zie het prijzenschema voor een volledig overzicht van alle prijzen en de berekening van scores voor het eindklassement.

Toelichting:
a) als je winnaar wilt worden in de vrije klasse en je hebt meerdere fietsen, dan zet je per wedstrijdonderdeel de fiets in waarvan je denkt dat deze het snelst is.
b) als je meer punten voor het vrije klassement denkt te kunnen verzamelen door aan het stuurcriterium voor on/halfgestroomlijnden deel te nemen, dan mag dat, mits je over het juiste type fiets beschikt.
c) voorbeeld: een deelnemer op een halfgestroomlijnde fiets rijdt bij het onderdeel “snelste ronde” het hardst van iedereen. Hij ontvangt de 1e prijs in de categoriën halfgestroomlijnd en vrije klasse.

Prijzen in het eindklassement worden uitgereikt aan de nummers 1,2,3 in alle man/vrouw combinaties van ongestroomlijnd, gedeeltelijk gestroomlijnd en vrije klasse. Daarnaast is er een prijs voor de snelste junior (16 jaar en jonger) en senior (55 jaar en ouder) in de vrije klasse.

Prijsen per wedstrijd worden toegekend aan dezelfde groepen als hierboven, maar niet aan snelste junior/senior. Tevens ontvangt bij minder dan 5 rijders per groep/klassecombinatie alleen de nummer 1 een prijs.

Wedstrijdregels

Vooraf opgeslagen energie mag niet gebruikt worden voor aandrijving van de fiets of koeling van de rijder.

Een deelnemer hoeft niet voor alle races dezelfde fiets te gebruiken.

Een valhelm is verplicht op de binnenbaan.

Deelname aan een wedstrijd zonder inschrijving leidt tot diskwalificatie voor het hele toernooi.

Deelnemers voor een wedstrijd moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in de aangegeven opstelruimte.

Langzaamste rijders rijden aan binnenzijde baan.
Inhalen gebeurt buitenom.

BeND-recumbent-series-liegerad-wettkaempfe-races

BeND recumbent series

BeND

De Belgische, Duitse ligfietsvereniging en de NVHPV nodigt een ieder uit om deel te nemen aan de BeND-competitie.
De BeND is een serie van wedstrijden die plaats vindt in België, Nederland en Duitsland (BeND).

Op hun wedstrijden kun je de strijd aangaan en gezellig bijkletsen met een internationaal gezelschap.

Geef bij je inschrijving aan of je mee doet met de BeND competitie. Dit is de gecombineerde zomercompetitie in samenwerking met de Belgische, Duitse en Nederlandse ligfietsverenigingen. Dat je je punten ook wilt laten tellen in de BeND geeft je verder geen verplichting tot deelname aan andere wedstrijden maar is vooral om binnen de uitslagen van Cycle Vision makkelijk de mensen van de BeND deelnemers door te geven.

Reageren is niet mogelijk